พิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓


........

          วันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี (ประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น กรุงเทพมหานคร

ภาพผู้เข้ารับรางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๕๔ แห่ง [Download]

—————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/Sw4Fdus2ZzW4BYcP6
วันที่ : ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓

..