การประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น          วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น โดยมี นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมและร่วมนำเสนอทิศทางการพัฒนารายได้ท้องถิ่น ณ ห้องประชุมหลานหลวง โรงแรมรอยัลปริ้นเซลหลานหลวง กรุงเทพมหานคร การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้เสียภาษีในระดับท้องถิ่นใน 3 ประเภทที่สำคัญในเบื้องต้น ได้แก่ 1.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2. ภาษีป้าย และ 3.ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม

————————————————-

โดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ ภาพโดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/xvCXFbadmaMKtN9L9
วันที่ : วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

..