การประชุมเสวนาเชิงวิชาการเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการเตรียมการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด


..
          วันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเสวนาเชิงวิชาการเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการเตรียมการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ โรงแรมซีบรีซ จอมเทียน รีสอร์ท อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมี นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สกถ. กล่าวรายงาน การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ/ รพ.สต. ให้แก่ผู้บริหาร อบจ. สาธารณสุขจังหวัด ข้าราชการเจ้าหน้าที่ รพ.สต. และสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด เพื่อรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริง ประเด็นปัญหาอุปสรรค ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สำหรับเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาทบทวนดำเนินการจัดทำคู่มือการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ/รพ.สต. ให้แก่ อบจ. ต่อไป

————————————————-

โดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ ภาพโดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/qPJCVYJGDmVd1KDF9
วันที่ : วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

..